NTP 2013/14.

Szakmai beszámoló

Alkotótábor Petneházán

A Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Nemzeti Tehetség Program NTP-MR-MPA-12-065. és NTP-KTMK-MPA-12-048. pályázati azonosító számú program keretében 2013. október 24-26-ig, illetve október 28., 29. napjáig terjedő időpontban tevékenységközpontú alkotótábort rendezett.

A programban 45 gyerek vett részt, 9 pedagógus vezetésével.

Három művészeti ágban, dráma, fafaragás, grafika alkothatott 30 gyerek.

 A drámás csoportban résztvevő gyerekek Szabó Gyuláné és Sinkáné Morán Gabriella drámapedagógusok irányításával tevékenykedtek. A programok gyerekközpontúak voltak. A csoport tagjai kapcsolatteremtő, bizalom-, érzékelésfejlesztő, koncentrációs és fantáziafejlesztő játékokon vettek részt. Az olvasópróbák, hangosítással történő próbák jó hangulatban zajlottak. Záró programként a drámás csoport Arany János: Fülemile című művét adta elő korhű jelmezekben, ötletes díszletekkel.

A fafaragók csoportját 10-14 éves gyerekek alkották. Tervezéstől kezdődően minden munkafázist örömmel végeztek. A népi fafaragással ismerkedtek, többféle virágmotívummal díszítették munkáikat. A gyerekek munkáját Szabó Gyula és Nagyné Lengyel Beáta irányította és segítette. A fa megmunkálásának minden mozzanatát, köztük a csiszolást, polírozást, faragást, tisztító faragást kitartóan, figyelmesen készítették. Ahány kéz, annyiféle szép, mutatós darab született. Fogas, falidísz, szalvétatartó gazdagította az elkészült munkákból létrehozott kiállítást, melyet az érdeklődők a tornateremben megtekinthettek. Az iskola Suli Galériájában pedig folyamatosan láthatóak.

A grafikás csoport tagjai két pedagógus Szántó Viola Delila és Matyiné Pál Enikő irányításával mandalát szerkesztettek és színeztek. Különböző formájú és színvilágú ötletes mandalák születtek. A mandalák készítése során fejlődött a gyerekek kreativitása, precizitása, kompozíciós képessége, gazdagodott szín-és formaviláguk. Az elkészült munkákat a tábor utolsó napján a résztvevők kiállították a Suli Galériában. A drámás csoport előadásához pedig díszleteket készítettek.

15 tanuló természettudományos, matematikai és műszaki tudását mélyítette. A csoport programját szervező pedagógusok: Pető Istvánné, Nagy Nikoletta és Pető István a természettudományos ismeretek gyakorlati alkalmazását helyezték előtérbe. Ennek megfelelően minden nap más helyszínen szervezték a foglalkozásokat, így a tanulók közelről láthatták, hogy az iskolában szerzett ismeretek hogyan hasznosíthatók a gyakorlatban. Látogatást tettek a nyírmadai Ökocentrumban, üzemlátogatáson vettek részt a vajai Zöldség-Gyümölcs Kft. almafeldolgozó üzemében, jártak gyümölcsöskertben, erdőben, foglalkoztak hulladékok újrahasznosításával, gyümölcslékészítéssel.

Mind a négy csoport programjában sok szabadidős és sportfoglalkozás is szerepelt. A tábor eszköz-, és anyagszükségleteit, az utazásokat, az étkezést és minden költséget a pályázaton nyert összegből finanszíroztak.

Petneháza, 2013. november 11.

Nagyné Lengyel Beáta


BEZÁRÁS