Művészetoktatás

Az alapfokú művészetoktatásban (dráma, grafika) résztvevő tanulók térítési díjának mértékét a Kisvárdai Tankerületi Központ állapítja meg.

A térítési díj megfizetése alól a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentesülnek. A többi tanuló is jelentős kedvezményben részesülhet, amennyiben a szülő írásban kérelmezi.

A kedvezmény mértéke függ a tanuló előző évi tanulmányi átlagától, és a család egy főre jutó havi jövedelmétől. Az egy főre jutó jövedelmet igazolni szükséges


BEZÁRÁS