Határtalanul! 2017.

  hatartalanul_banner  

Szakmai Beszámoló

HAT-17-01-2017-00133

A Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola 7. osztályos tanulói a „Határtalanul!” program kertében 4 napos kirándulást tehettek Erdélyben 2017. szeptember 19 és 22 között.

Az utazást komoly előkészítő munka előzte meg. Iskolánkban minden évben megemlékezünk a Nemzeti Összetartozás Napján a határainkon túl élő magyarságról, így a gyerekek jól ismerték e területek nevét. Erdély területét, földrajzi sajátosságait, népességét most külön figyelemmel megvizsgáltuk. Megidéztük Szent László alakját Arany János verse segítségével, melyből részletet is megtanultak a gyerekek. Kooperatív munkában keltettük életre a nagy királyról szóló mondákat.

Arany János életútjáról gondolattérképet készítettünk, a Toldihoz pedig gyönyörű illusztrációk születtek. Átismételtük a Bethlen Gábor fejedelemről tanultakat, megkerestük Hunyadi János törökellenes harcainak helyét a térképen, méltattuk Mátyás király történelmi nagyságát. A 8 színjátékos tanuló irodalmi összeállítással készült tisztelegni az Aradon kivégzett 13 tábornok emléke előtt.

Felkészültségükről egy jó hangulatú, izgalmas vetélkedőn adtak tanúbizonyságot a hetedikesek.

Az első napon először Nagyváradra vitt az utunk. Bejártuk a vár területét, az egyik kislány elszavalta Arany János Szent Lászlóról szóló vesének részletét, rövid sétát tettünk a városban, megértettük, miért is nevezte Ady ezt a várost „Körös parti Párizsnak”.

Nagyszalontán interaktív irodalomórán vehettünk részt. A múzeum igazgatója szerepjáték segítségével keltette életre Arany Jánost és kortársait. Arany János szobránál közösen idéztük fel a Toldi című mű előhangját.

Aradon megnéztük a Vesztőhelyet és a hősök tiszteletére emelt Szabadság-szobrot is. Bemutattuk az otthon megtanult emlékműsort, majd koszorút helyeztünk el a szobor talapzatán.

A másodi napon a túrázásé volt a főszerep. Máriaradnán is hegyoldalba építették a kegytemplomot, majd felmásztunk a Solymosi vár romjaihoz, délután pedig mára magos Déva váránál beszélgettünk Kőműves Kelemenről és a balladák világáról.

A harmadik napon a „várak királyát” Vajdahunyad várát járhattuk be. Maga az épület látványa is elkápráztatta a gyerekeket, de ráadásul még a várban tartózkodott egy román zeneművész, aki korabeli hangszerén reneszánsz dallamokat szólaltatott meg.

Marosillyén az Erdély aranykorát megteremtő Bethlen Gábor fejedelem szülőháza áll. Innen Erdély ősi történelmi fővárosába, Gyulafehérvárra mentünk.

Itt megtekintettük a székesegyházat, ahol történelmünk fontos személyiségei vannak eltemetve.

Nagyenyed számtalan dologgal büszkélkedhet. A városban áll a Bethlen Gábor Kollégium, amelyet 1622-ben a fejedelem alapított.  Innen indult ázsiai felfedezésére Kőrösi Csoma Sándor. Megnézhettük az 1300-as években épült vártemplomot is.

 A harmadik nap este Torockóra érkeztünk. Jól esett hallani újra a magyar szót. A Székelykő lábánál fekvő város mintha a XIX. századba röpített volna vissza bennünket. A Néprajzi Múzeumában pedig a festett bútorokban és a torockói népviseletben gyönyörködhettünk.  Felkerestük a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthont. A kis lakóknak, Petneháza önkormányzatának köszönhetően ajándékokkal kedveskedtünk. Könyveket, játékokat vittünk. A fafaragó gyerekek pedig áttört faragással készített szívet ajándékoztak a gyerekeknek. Közösen kézműveskedtünk is, röppentyűket készítettünk.

Az utolsó napon a „kincses” Kolozsvár látnivalóit vehettük szemügyre. A Tordai-hasadék nyújtotta látvány után a tordai sóbánya érdekességei között merültünk el.

A természeti táj és a kulturális értékek nyújtotta élményeken túl a kirándulást még érdekesebbé tette az, hogy olyan idegenvezető kalauzolt bennünket, aki Erdélyben született és sokig itt élt.  Az ő szájából még igazabbnak, még szebbnek tűnt a szó.  Csernakeresztúron és Torockón is magyar családok vendégszeretetét élvezhették a gyerekek, akik különösen ügyeltek arra, hogy a „Tündérkert” ízeit is megismerhessük. Utunk során megtanultuk egymást elfogadni, alkalmazkodni egymáshoz. A közös élmények, az együtt töltött vidám esték igazibb közösséggé kovácsolták a 7. osztályt.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy az osztályunk eljuthasson a Móricz Zsigmond által „Tündérkert”-nek nevezett Erdélybe.

Petneháza, 2017. 10. 02.

 

Szabó Gyula Szabó Gyuláné Rákóczi Enikő

 

                                                                


Galéria


BEZÁRÁS