Az iskola bemutatása

Iskolánk rövid története

Községünkben a XX. század elején két felekezeti iskolában /görög katolikus és református/ folyt az oktatás. A két iskola tanulólétszáma akkor igen alacsony volt /kb. 140 – 150 fő/.
A 20-as évektől ez a szám folyamatosan emelkedett.
1948-ban, az államosítás évében 320 tanköteles gyerek volt a faluban. Ekkor 3 tanteremben, 5 tanerő vezetésével folyt a tanítás. Az államosítást követően lett osztott az iskola, az 1948/49-es tanévben bevezették a 7., az 1949/50-es tanévben a 8. évfolyamot. 1955-ig a tanulók létszáma 377-re, a nevelők száma 10 –re emelkedett.
1969–től működik napközi otthon az iskolán belül.
Községünk oktatástörténetének érdekessége, hogy az 1935. július 28-án megnyitott hideg vizű strandon a 30-as évek végén úszásoktatásban részesülhettek a tanulók.
1976. január 1-je és 1990. december 31-e között Laskod község Petneháza társközsége volt. Ezekben az években a laskodi iskola iskolánk tagiskolájaként működött.
1990-től a települési önkormányzat fenntartása és irányítása mellett működött intézményünk.
2013. január 1-től újra állami fenntartás és irányítás alá került iskolánk, az óvoda és a konyha különvált tőlünk. Négy évig a Baktalórántházi Tankerülethez tartoztunk.
2017. január 1-től a Kisvárdai Tankerületi Központ a fenntartónk.

Iskolánk épülete

1950-ben 4 épületben 6 tanterem és 3 szolgálati lakás volt.
1961-ben 5 tantermes iskola épült 1 szolgálati lakással, ezenkívül még 3 másik épületben folyt az oktatás, összesen 10 tanteremben. /görög iskola, református iskola, Groszman-épület/
1989-ben az 1961–ben épült iskolához kapcsolva újabb 6 tantermes iskola épült előadóteremmel, tornateremmel, 2 szolgálati lakással. Ekkor szűnt meg a váltott rendszerű oktatás, lehetővé vált, hogy az alsó– és felső tagozat együtt, egy épületben, csak délelőtt járjon iskolába.
1994-ben sportudvart alakítottak ki, és aszfaltpálya épült.
1996-ban számítástechnikai terem létesült 9 db számítógéppel.
2004-ben került sor a régi épületszárny tetőterének beépítésére, ahol kialakítottuk az új számítástechnikai szaktantermet, és két kisebb tantermet.
A régi épületben a szolgálati lakás megszűnt, helyén fejlesztő szobát hoztunk létre, és ide került – egy tanteremet is hozzácsatolva – a községi és iskolai könyvtár.

Szakmai munka

Iskolánkban hagyományos tantárgyszerkezetben, a Kerettantervre épülő helyi tanterv szerint 8 évfolyamon folyik az oktatás.
Az 1989-ben kedvezővé vált tárgyi feltételek mára eléggé elavultak. Az épületünk megkopott, teljes felújításra szorul, ennek ellenére igyekszünk otthonos, esztétikus környezetet kialakítani tanulóink számára.
Nevelő-oktató munkánk személyi feltételei viszont nagyon kedvezőek. Tantestületünk évek óta stabil, sokoldalúan képzett, szakosellátottságunk teljes.
Az alapfokú művészetoktatás a 2000/2001-es tanévtől része pedagógiai munkánknak, amely 2008-ban „Kiváló” minősítést kapott.

A tanulólétszám alakulása az elmúlt 60 évben:

  Tanulói adatok az elmúlt 60 évre

 

 

 

 

 

 

Híres tanítványok

Szendrei László – jogász, egykori országgyűlési képviselő és államtitkár
Mikecz Katalin – orvos–kutató az USA–ban
Oláh Adrienn – magyar női labdarúgó–válogatott
Gazdag Dániel –Videoton FC /2016–2017–es szezon/ bajnokcsapat tagja

Híres tanárok

Figula György – volt tanszékvezető főiskolai tanár BGYTF

Az iskola volt igazgatói

1997 - 2013: Siposné Juhász Ildikó
1983 - 1996: Anderkó Endréné
1960 - 1982: Görömbey István
1951 - 1959: Figula György
1948 - 1951: Tulipán András

 

Felhasznált irodalom:
Az ezredvég iskolái
(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ, 1999.) Kuknyó János

 


BEZÁRÁS